รากฟันเทียม ครอบฟัน เคลือบฟัน คลินิกจัดฟัน คลินิกกลิ่นปาก คลินิกทันตกรรม

Offcial WebSite

www.bangkoksmiledental.com/th

Copy url to visit
  • คลินิกทันตกรรม จัดฟัน, ครอบฟัน เคลือบฟัน, คลินิกจัดฟัน คลินิกกลิ่นปาก, จัดฟัน ดัดฟัน, ฟอกฟันขาว ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, รีเทนเนอร์ใส


 
คลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์ สาขาเพลินจิต
บริการต่างๆทางด้านทันตกรรม ดังนี้

- บริการฟอกสีฟันด้วยแสงเลเซอร์ เครื่องเลเซอร์สไมล์ เป็นเครื่องเลเซอร์ที่ใช้ฟอกฟันขาวจากสหรัฐอเมริกา
- ทันตกรรมทั่วไป บริการทันตกรรมตกแต่ง การเคลือบผิวฟันเทียมด้วยพอร์ซเลน ทันตกรรมรากเทียม การครอบฟัน และสะพานฟัน เป็นต้น
- ทันตกรรมทั่วไป บริการตรวจสุขภาพฟัน การรักษาคลองรากฟัน การรักษาโรคเหงือก การอุดฟัน เป็นต้น
- ทันตกรรมทั่วไป ศูนย์บริการด้านการจัดฟันแบบไร้เครื่องมือติดฟัน Invisalign®(USA)
- ทันตกรรมทั่วไป การบริการถ่ายฟิลม์เอ็กซ์เรย์ด้วยคอมพิวเตอร์
- ทันตกรรมทั่วไป บริการให้คำปรึกษาด้านทันตกรรม
- ทันตกรรมทั่วไป บริการวีดีทัศน์งานด้านการทันตกรรม
- ทันตกรรมทั่วไป ห้องสำหรับทันตกรรม 4 ห้อง
- ทันตกรรมทั่วไป ห้องปลอดเชื้อสำหรับเครื่องมือ
- ทันตกรรมทั่วไป เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกภาพพร้อมจอแอลซีดีและกล้องถ่ายภาพ ภายในช่องปากในห้องทำฟัน

เปิดบริการ: วันจันทร์-ศุกร์ 10.00-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น.THAI COSMETIC DENTAL