รากฟันเทียม ครอบฟัน เคลือบฟัน คลินิกจัดฟัน คลินิกกลิ่นปาก คลินิกทันตกรรม

Offcial WebSite

www.bangkoksmiledental.com/th

Copy url to visit
  • คลินิกทันตกรรม จัดฟัน, ครอบฟัน เคลือบฟัน, คลินิกจัดฟัน คลินิกกลิ่นปาก, จัดฟัน ดัดฟัน, ฟอกฟันขาว ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, รีเทนเนอร์ใส


 
ทันตกรรมเฉพาะทางฝังรากเทียม ทันตกรรมจัดฟัน (Dental Orthodontics)

ทันตกรรมจัดฟัน

จัดฟัน หรือ ดัดฟัน เป็นทันตกรรมสาขาหนึ่ง ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟัน เนื่องจากฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อรูปหน้า ประสิทธิภาพและวิธีการบดเคี้ยว และความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดฟัน การจัดฟันมิใช่เพียงทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารหรือช่วยให้พูดชัดเจนเท่านั้น ฟันที่เรียงเรียบสวยงามยังช่วยเพิ่มบุคลิกภาพให้กับคุณ ทำให้ใบหน้าของคุณน่ามอง โดยเฉพาะในเวลายิ้ม เป็นการสร้างความประทับใจให้ผู้พบเห็น ซึ่งปัญหาต่างๆที่ควรเข้ารับการจัดฟันมีดังนี้

• ฟันเก (Over Crowding)
• ภาวะสบลึก (Deep overbite)
• ภาวะสบเปิดหรือการสบฟันหน้าไม่สนิท (Open bite)
• ขากรรไกรบนยื่น (Overjet)
• ขากรรไกรล่างยื่น (Under-bite)
• การสบฟันแบบไขว้ (Cross-bite Occlusion)
• ช่องว่างระหว่างฟัน


การจัดฟันชนิดโลหะ

เป็นการจัดฟันโดยการติดเครื่องมือแบบโลหะ ไว้ที่ผิวฟันด้านหน้า แล้วใส่ลวดผ่านเครื่องมือเหล่านี้ เพื่อทำการเคลื่อนฟันและเรียงฟันให้สวยงาม

การจัดฟันแบบ Invisalign

ด้วยเครื่องมือใสแบบถอดได้ (Invisalign) เป็นการจัดฟันที่เหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการให้มีเครื่องมือชนิดติดแน่นอยู่ในช่องปาก ที่ไม่ต้องการให้เห็นเลย

การจัดฟันแบบ Damon 3

เป็นเครื่องมือจัดฟันชนิดใหม่ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อลดแรงฝืดของเครื่องมือและลวดจัดฟันในระหว่างทำการเคลื่อนฟัน ทำให้การเคลื่อนของฟันมีประสิทธิภาพ 100%

THAI COSMETIC DENTAL
คลินิกทันตกรรม -

สาขาหนึ่ง ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟัน เนื่องจากฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อรูปหน้า ประสิทธิภาพและวิธีการบดเคี้ยว และความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดฟัน การจัดฟันมิใช่เพียงทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารหรือช่วยให้พูดชัดเจนเท่านั้น ฟันที่เรียงเรียบสวยงามยังช่วยเพิ่มบุคลิกภาพให้กับคุณ ทำให้ใบหน้าของคุณน่ามอง โดยเฉพาะในเวลายิ้ม เป็นการสร้างความประทับใจให้ผู้พบเห็น


คลินิกเพื่อความสวยงาม เกี่ยวกับการปรับปรุงรอยยิ้ม และการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อเพิ่มความ มั่นใจในตนเองของแต่ละบุคคล ทางด้านตกแต่ง ทำให้รอยยิ้มสวยงาม "MAKEOVER SMILE" คลินิกเพื่อความสวยงาม มีการฟอกสีฟัน การเคลือบผิวหน้าฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การทำรากเทียม


อินวิสไลน์ (Invisalign) จัดฟันสวยใส
การจัดฟันด้วยเครื่องมือใสแบบถอดได้ (Invisalign) เป็นการจัดฟันที่เหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการให้มีเครื่องมือจัดฟันชนิดติด แน่นอยู่ในช่องปาก ทั้งยังเหมาะสำหรับคนที่ไม่พร้อมที่จะใส่เครื่องมือจัดฟันแบบปกติหรือต้อง การเครื่องมือที่พิเศษออกไป เช่น เหตุผลด้านบุคลิกภาพและสังคม ต้องการให้เห็นเครื่องมือน้อยที่สุดหรือไม่ต้องการให้เห็นเลย เทคโนโลยีการจัดฟันขั้นสูงนี้ เป็นลิขสิทธ์เฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเทคโนโลยี 3D computer graphic design ชั้นสูงจากอเมริกา เพื่อออกแบบเครื่องมือจัดฟันเฉพาะบุคคล โดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการกำหนดทิศทาง และตำแหน่งการเคลื่อนที่ของฟันตาม แผนการรักษาที่ได้ถูกวางแผนเอาไว้