รากฟันเทียม ครอบฟัน เคลือบฟัน คลินิกจัดฟัน คลินิกกลิ่นปาก คลินิกทันตกรรม

Offcial WebSite

www.bangkoksmiledental.com/th

Copy url to visit
  • คลินิกทันตกรรม จัดฟัน, ครอบฟัน เคลือบฟัน, คลินิกจัดฟัน คลินิกกลิ่นปาก, จัดฟัน ดัดฟัน, ฟอกฟันขาว ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, รีเทนเนอร์ใส


 
ทันตกรรมเฉพาะทางฝังรากเทียม ทันตกรรมการฟอกสีฟัน (Tooth Whitening/Bleaching)Home Bleaching Home Bleaching
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยฟอกสีฟัน (ชนิดที่บ้าน)
สิ่งที่ควรทราบ การฟอกสีฟันจะได้ผลสำเร็จดี จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วย โดยจะต้องมีความอดทนในการใช้น้ำยาฟอกสีฟันอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ ขั้นตอนการใช้น้ำยาฟอกสีฟันชนิดทำที่บ้าน
- ฟอกสีฟัน แปรงฟันให้สะอาดก่อนที่จะใส่น้ำยาฟอกสีฟันทุกครั้ง
- การบีบน้ำยาใส่ถาดฟอกสีฟันจะต้องบีบน้ำยาใส่เฉพาะ ฟอกสีฟันในด้านฟันที่ต้องการฟอกสี เท่านั้น เพื่อป้องกันการไหลเลอะเทอะของน้ำยา และเพื่อการประหยัด
- ใส่ถาดฟอกสีฟันที่มีน้ำยาฟอกสีฟันในปาก กดให้ถาดแนบสนิทกับฟัน เช็คน้ำยายส่วนเกินออกโดยใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชู ฟอกสีฟัน แล้วบ้วนปากทำความสะอาด 2 ครั้ง และไม่ควรกลืนกินน้ำยาฟอกสีฟัน
- โดยทั่วไป การใส่ถาดฟอกสีฟัน ฟอกสีฟัน จะใส่ในเวลากลางคืนขณะนอนหลับ แต่หากไม่สามารถนอนหลับได้ ฟอกสีฟัน ให้เปลี่ยนมาฟอกตอนกลางวันได้ โดยให้ใช้เวลาครั้งละประมาณ 2-3 ชั่วโมง วันละ 2-3 ครั้ง
- ภายหลังการถอดถาดฟอกสีฟันให้แปรงฟันเพื่อกำจัดน้ำยาที่ตกค้างออกให้หมด แล้วล้างถาดฟอกสีฟันให้สะอาด และเก็บในกล่องใส่เฉพาะ

ข้อควรระวัง
- ไม่ควรกลืนกินน้ำยาฟอกสีฟัน
- ในการฟอกสีฟันครั้งแรก ควรเริ่มฟอกที่ฟันบนก่อนเป็นเวลาประมาณ 1 อาทิตย์ เพื่อเปรียบเทียบผลของการฟอกสีฟันกับฟันล่างที่ยังไม่ได้ฟอกสีฟัน
- การฟอกสีฟันจะใช้ได้ผลกับฟันธรรมชาติเท่านั้น แต่น้ำยาฟอกสีฟันจะไม่มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงสีของวัสดุอุดฟัน หรือครอบฟัน
- ในระหว่างการฟอกสีฟัน อาจมีอาการเสียวฟันบ้าง โดยเฉพาะในระหว่างการใส่ถาดฟอกสีฟัน หรือในระหว่างการรับประทานอาหารที่มีความเป็นกรดสูง หรือเย็นจัด แต่อาการเสียวฟันเหล่านี้จะหายไปหลังจบการฟอกสีฟัน หรือภายหลังการแปรงฟันด้วยยาสีฟันสำหรับแก้เสียวฟันที่คลินิกแนะนำ
- หากมีอาการเสียวฟันอย่างรุนแรง หรือมีอาการแสบบริเวณเหงือก ฟอกสีฟัน ให้รีบปรึกษาทันตแพทย์เพื่อหาทางแก้ไข
- งดสูบบุหรี่ และงดดื่มเครื่องดื่มหรือรับประทานอาหารที่มีสีเข้ม ในระหว่างการฟอกสีฟัน
- งดการฟอกสีฟันในผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์ เนื่องจากน้ำยาฟอกสีฟันอาจมีผลต่อเด็กในครรภ์ได้ หากมีการกลืนน้ำยาในระหว่างการฟอกสีฟัน
- ในกรณีน้ำยาฟอกสีฟันหมด และต้องการฟอกสีฟันเพิ่ม ควรรับน้ำยาฟอกสีฟันจากกทันตแพทย์ท่านเดิมเท่านั้น ไม่ควรเปลี่ยนยี่ห้อหรือชนิดของน้ำยา ในระหว่างการฟอกสีฟัน
- การเก็บน้ำยาฟอกสีฟัน จะต้องไม่เก็บในที่ ๆ มีอุณหภูมิสูงเกินไป หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรง
- เก็บน้ำยาฟอกสีฟันให้พ้นมือเด็ก

ตัวอย่างคนไข้ที่ได้รับการรักษาด้วยครอบฟันเซรามิก

ครอบฟันเซรามิก

จากรูปถ่ายก่อนรับการรักษาจะเห็นได้ว่า คนไข้รายนี้มีปัญหาเรื่องเหงือกร่นอย่างรุนแรง และครอบฟันที่ทำมาเดิมมีขนาดใหญ่ ไม่เหมือนฟันธรรมชาติซี่อื่นๆ นอกจากนี้ เธอยังมีปัญหาเรื่องขอบเหงือกมีสีดำจากโลหะใต้ครอบฟันซี่เดิม และมีเศษอาหารติดอยู่ระหว่างซอกฟันเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่กล้ายิ้ม โดยเฉพาะภายหลังการรับประทานอาหาร ต้องใช้ไม้จิ้มฟันตลอดเวลา ส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพเป็นอย่างมาก
THAI COSMETIC DENTAL