จัดฟัน จัดฟันแบบ INVISALIGN

  • คลินิกทันตกรรม จัดฟัน, ครอบฟัน เคลือบฟัน, คลินิกจัดฟัน คลินิกกลิ่นปาก, จัดฟัน ดัดฟัน, ฟอกฟันขาว ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, รีเทนเนอร์ใส
การจัดฟันใส Invisalign แบ่งออกเป็น 4 แบบ ได้แก่
  1. Invisalign i7 เป็นการจัดฟันที่มีจำนวนเครื่องมือจัดฟันแบบใส จำนวน7ชิ้น เหมาะกับผู้ที่ต้องการแก้ไขฟันเพียงเล็กน้อย ราคา 49,000-65,000 บาท
  2. Invisalign Lite เป็นการจัดฟันที่มีจำนวนของเครื่องมือจัดฟันแบบใส ไม่เกิน 14 ชิ้น การจัดแบบ Invisalign Lite เหมาะกับผู้ที่มีฟันห่าง ฟันซ้อนเก ระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ราคา 89,000-119,000 บาท
  3. Invisalign Full เป็นการจัดฟันโดยไม่จำกัดจำนวนชิ้นของเครื่องมือจัดฟันแบบใส การจัดแบบ Invisalign Full สามารถแก้ไขความผิดปกติของฟันได้มากที่สุด ราคา 169,000 บาท
  4. Invisalign Teen เป็นการจัดฟันแบบใส สำหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะ การจัดแบบ Invisalign Teen จะช่วยให้คนไข้รู้สึกสบายในการสวมใส่ ยิ้มได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องยุ่งยากในการดูแลช่องปากระหว่างจัดฟัน และง่ายต่อการถอดหรือสวมใส่ ราคา 189,000 บาท

Invisalign Invisalign Invisalign Invisalign Invisalign Invisalign Invisalign

       
    ข้อมูล นาย นางสาว นาง
       
    ชื่อ
       
    นามสกุล
       
    อายุ
       
    Email
       
    เบอร์โทรศัพท์
       
    รายละเอียด
       
    ส่งรูปถ่ายฟันเพื่อประเมินเคส ฟรี!
    ***หมายเหตุ คนไข้ส่งรูปถ่าย เพื่อประเมินเคส 5 ภาพตามตัวอย่าง
 
    Upload File รูปที่ 1
       
    Upload File รูปที่ 2
       
    Upload File รูปที่ 3
       
    Upload File รูปที่ 4
       
    Upload File รูปที่ 5
       
    สาขาที่สะดวก    เพลินจิต สุขุมวิท 21 ( อโศก ) สีลม
       
     
THAI COSMETIC DENTAL

จัดฟัน การจัดฟันแบบ INVISALIGN