รากฟันเทียม ครอบฟัน เคลือบฟัน คลินิกจัดฟัน คลินิกกลิ่นปาก คลินิกทันตกรรม

Offcial WebSite

www.bangkoksmiledental.com/th

Copy url to visit
  • คลินิกทันตกรรม จัดฟัน, ครอบฟัน เคลือบฟัน, คลินิกจัดฟัน คลินิกกลิ่นปาก, จัดฟัน ดัดฟัน, ฟอกฟันขาว ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, รีเทนเนอร์ใส


 
ทันตกรรมการฟอกสีฟัน Tooth Whitening
ทันตกรรมการฟอกสีฟัน Home Bleaching
ทันตกรรมการฟอกสีฟัน ZOOM! WhiteSpeed


Laser Tooth Whitening (ฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์)

เลเซอร์ฟอกสีฟันคืออะไร ?
วิวัฒนาการใหม่ล่าสุดของการฟอกสีฟันด้วยการใช้แสงเลเซอร์ โดยแสงเลเซอร์ที่ใช้ (Diode Laser) จะเป็นพลังงานแสงประสิทธิภาพสูงที่ให้ความร้อนต่ำมาก และมีความยาวคลื่นแสงเฉพาะสำหรับการกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีในน้ำยาฟอกสีฟันผลที่ได้คือสีฟันจะขาวสดใสในเวลารวดเร็วและมีความปลอดภัย ฟอกฟันขาว สูงสุดต่อฟันและ อวัยวะอื่นๆภายในช่องปาก

เลเซอร์ฟอกสีฟันแตกต่างจากการฟอกสีฟันแบบอื่นอย่างไร ?
การฟอกสีฟันด้วย ฟอกฟันขาว แสงเลเซอร์จะให้ความปลอดภัยสูงสุดต่อฟันและอวัยวะอื่นๆใน ช่องปาก ใช้เวลาในการทำเพียง 30-45 นาที และเกิดอาการเสียวฟันน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับการฟอกสีฟันแบบเดิมด้วยแสงสีฟ้า (จากหลอดไฟฮาโลเจน) ซึ่งใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง ฟอกฟันขาว หรือการฟอกสีฟันที่บ้าน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์

เลเซอร์ฟอกสีฟันมีอันตรายไหม?
การฟอกสีฟันด้วยแสงเลเซอร์มีความปลอดภัยสูงกว่าการฟอกด้วยแสงสีฟ้า แบบเดิมที่ให้ความร้อนสูงขณะทำงาน ฟอกฟันขาว ซึ่งเป็นอันตรายต่อฟันและอวัยวะภายในช่องปาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดอาการเสียวฟันเป็นอย่างมากทั้งในขณะทำการฟอกสีฟัน หรือภายหลังการฟอกสีฟัน ดังนั้นการฟอกสีฟันด้วยแสงเลเซอร์ซึ่งเป็นแสงที่ให้ความยาวคลื่นแสงเฉพาะต่อ การฟอกสีฟันและให้ความร้อนต่ำมาก ฟอกฟันขาว จึงเป็นวิธีการที่ปลอดภัยกว่าและไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อฟันและอวัยวะ อื่นๆภายในช่องปากเมื่อเทียบกับการฟอกสีฟันแบบเดิมๆ

เลเซอร์ฟอกสีฟันจะทำให้ฟันขาวขึ้นแค่ไหน?
การเปลี่ยนแปลงสีฟันคล้ำขึ้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ ฟอกฟันขาวไม่ว่าจะเกิดจากการรับประทานยาปฏิชีวนะtetracycline ตั้งแต่ยังเด็ก หรือเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มบางอย่าง ตลอดจนจากลักษณะทางพันธุกรรม ในรายที่สีฟันหมองคล้ำไม่มากนักจนถึงปานกลาง การฟอกสีฟันด้วยแสงเลเซอร์เพียงหนึ่งครั้งจะให้ผลเป็นที่น่าพอใจกับท่านได้ แต่หากท่านมีสีฟันคล้ำมากๆ อาจต้องได้รับการฟอกสีฟันด้วยแสงเลเซอร์ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ท่านสอบถามจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสีฟันของท่านก่อน รับการรักษา

ฟันจะคงสภาพขาวอยู่ได้นานแค่ไหน?
โดยเฉลี่ย การฟอกสีฟันจะคงสภาพสีฟันอยู่ได้ประมาณ 1-3 ปี หลังจากนั้นสีฟันจะคล้ำลง สีฟันที่คล้ำลงจะไม่กลับมาเป็นสีเดิมแต่จะเป็นสีที่อยู่ระหว่างสีฟันเดิมกับ สีฟันใหม่ภายหลังการฟอกสีฟัน ซึ่งสามารถแก้ไขให้กลับมาเป็นสีเดิมภายหลังการฟอกสีฟันได้ง่ายกว่าการฟอกสี ฟันครั้งแรก เราแนะนำให้ท่านหมั่นดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน รับการขูดหินปูนและขัดฟันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สภาพสีฟันขาวของท่านคงอยู่ได้นานขึ้น

คำถามที่พบบ่อย
Q: การฟอกสีฟันขาวด้วยเลเซอร์มีความปลอดภัยหรือไม่
A: การฟอกสีฟันขาวด้วยแสงเลเซอร์ที่ทางคลินิกใช้ได้ผ่านการรับรองจาก FDA และ CE ในเรื่องมาตรฐานและความปลอดภัยของเทคโนโลยี โดยแสงเลเซอร์ที่ใช้จะมีความยาวคลื่นแสงที่เฉพาะเจาะจงต่อการฟอกสีฟันเท่า นั้น ทำให้ไม่มีพลังงานส่วนเกินที่จะส่งผลข้างเคียงทั้งระหว่างหรือภายหลังการฟอก สีฟัน

Q: การฟอกสีฟันขาวด้วยแสงเลเซอร์ทำงานอย่างไร
A: หลังจากที่ได้รับการตรวจสภาพช่องปากโดยทันตแพทย์แล้ว การฟอกสีฟันจะเริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดฟันเพื่อขจัดคราบสกปรกต่างๆ ออกไปจากฟัน แล้วทำการทาน้ำยาฟอกสีฟันลงบนผิวเคลือบฟัน และใช้แสงเลเซอร์เพื่อเริ่มต้นระบบการฟอกสีฟัน โดยแสงเลเซอร์ที่ใช้จะเป็นพลังงานแสงประสิทธิภาพสูงที่ให้ความร้อนต่ำมาก และมีความยาวคลื่นแสงเฉพาะสำหรับการกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีในน้ำยาฟอกสีฟัน ผลที่ได้คือสีฟันจะขาวสดใสในเวลารวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุดต่อฟันและ อวัยวะอื่นๆ ภายในช่องปาก

Q: การฟอกสีฟันขาวด้วยเลเซอร์สามารถทำได้กับทุกคนหรือไม่
A: การฟอกสีฟันขาวด้วยแสงเลเซอร์นั้น ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะต้องตรวจสภาพเหงือกและฟันก่อนว่ามีความเหมาะสมกับ วิธีการนี้หรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีข้อยกเว้น โดยไม่มีการฟอกสีฟันในเด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีที่ยังให้นมบุตรอยู่ ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินว่าผู้ใดสมควรจะรับการฟอกสี ฟันด้วยเลเซอร์

Q: ต้องใช้เวลานานเท่าไรในการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์
A: โดยทั่วไป การฟอกสีฟันขาวด้วยเลเซอร์จะใช้เวลาประมาณ 60 นาที

Q: หลังจากได้รับการฟอกสีฟันขาวด้วยเลเซอร์แล้วสีฟันที่ได้จะสามารถคงอยู่ได้นานเท่าไร
A: โดยทั่วไปแล้วสีฟันที่ได้จะสามารถคงอยู่ประมาณ 1 - 3 ปี ขึ้นอยู่กับโครงสร้างฟันของแต่ละคน สีฟันที่เริ่มต้น และวิธีการดูแลและชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะลักษณะ ปริมาณและความถี่ในการรับประทานอาหารบางชนิดและเครื่องดื่ม ประเภทน้ำอัดลมสี ดำ ชา กาแฟ หรือไวน์แดง การสูบบุหรี่ อายุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสีของฟันขาว

การทำครอบฟัน เซรามิกแบบนี้ จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการสแกนดูรูปร่างของฟันธรรมชาติเดิม ก่อนที่จะนำข้อมูลที่ได้รับไปเป็นต้นแบบในการทำครอบฟัน ดังนั้น ครอบฟันที่ได้จึงมีความแนบสนิท 100% กับฟันธรรมชาติเป็นอย่างดี ไม่มีรอยต่อระหว่างครอบฟันกับฟันธรรมชาติ ซึ่งเป้นสาเหตุหลักของฟันผุ ดีกว่าครอบฟันแบบเดิมซึ่งมักมีรอยต่อซึ่งเกิดจากความผิดพลาด จากการทำด้วยมือ นอกจากนี้แล้วครอบฟันชนิดนี้จะมีความใสใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นอีกอย่างของครอบฟันชนิดนี้ เนื่องจากไม่มีโครงโลหะอยู่ภายใน ท่านจึงไม่ต้องกังวลว่าสีของครอบฟันจะไม่เหมือนสีของฟัน หากไปอยู่ในแสงที่มีสภาวะเข้ม หรือ สว่างแตกต่างไปจากในห้องทำฟัน
THAI COSMETIC DENTAL