คลินิกทันตกรรม เพื่อความสวยงาม คลินิกจัดฟัน

  • คลินิกทันตกรรม จัดฟัน, ครอบฟัน เคลือบฟัน, คลินิกจัดฟัน คลินิกกลิ่นปาก, จัดฟัน ดัดฟัน, ฟอกฟันขาว ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, รีเทนเนอร์ใส
  คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน, ครอบฟัน เคลือบฟัน คลินิกทันตกรรม, คลินิกกลิ่นปาก คลินิกทันตกรรม, ฟอกฟันขาว ฟอกสีฟัน คลินิกทันตกรรม, รากฟันเทียม คลินิกทันตกรรม, รีเทนเนอร์ใส คลินิกทันตกรรม
คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน, ครอบฟัน เคลือบฟัน คลินิกทันตกรรม, คลินิกกลิ่นปาก คลินิกทันตกรรม, ฟอกฟันขาว ฟอกสีฟัน คลินิกทันตกรรม, รากฟันเทียม คลินิกทันตกรรม, รีเทนเนอร์ใส คลินิกทันตกรรม

คลินิกจัดฟัน

การจัดฟันด้วยเครื่องมือใสแบบถอดได้ (Invisalign) เป็นการจัดฟันที่เหมาะกับผู้ที่ไม่ ต้องการ ให้มีเครื่องมือ จัดฟันชนิดติดแน่นอยู่ในช่องปาก ทั้งยังเหมาะสำหรับคนที่ไม่พร้อมที่จะ ใส่เครื่องมือจัดฟันแบบปกติหรือ ต้องการเครื่องมือที่พิเศษออกไป เช่น เหตุผลด้านบุคลิกภาพ และสังคม ต้องการให้เห็น เครื่องมือน้อยที่สุด หรือไม่ต้องการให้เห็นเลย โดยคลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน, ครอบฟัน เคลือบฟัน คลินิกทันตกรรม, คลินิกกลิ่นปาก คลินิกทันตกรรม, ฟอกฟันขาว ฟอกสีฟัน คลินิกทันตกรรม, รากฟันเทียม คลินิกทันตกรรม, รีเทนเนอร์ใส คลินิกทันตกรรม

ครอบฟัน

ครอบฟันเซรามิกเป็นนวตกรรมใหม่สำหรับการทำครอบฟัน โดยเป็นการผสมผสานกันระหว่างความสวยงามและความแข็งแรงดุจฟันธรรมชาติ นอกจากนี้เซรามิกยังเป็นวัสดุที่เข้ากันได้กับเหงือกเป็นอย่างดี (BioCompatible)จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาเหงือกดำ หรือเหงือกอักเสบภายหลังการใช้ไปเป็นระยะเวลานาน หรือมีการต่อต้านจากเนื้อเยื่อโดยรอบครอบฟันต่างกันครอบฟันชนิดผสมโลหะด้านในแบบดั้งเดิม โดยคลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน, ครอบฟัน เคลือบฟัน คลินิกทันตกรรม, คลินิกกลิ่นปาก คลินิกทันตกรรม, ฟอกฟันขาว ฟอกสีฟัน คลินิกทันตกรรม, รากฟันเทียม คลินิกทันตกรรม, รีเทนเนอร์ใส คลินิกทันตกรรม

เคลือบฟัน

การปิดผิวหน้าฟันช่วยแก้ปัญหาในคนไข้รายที่มี ปัญหาเรื่องสีฟันไม่ขาว ฟันที่เกิดจากการได้รับยา เตตต้าซัยคลิน (tetracycline) ฟันห่าง,ปรับแนวการเรียงตัวของฟันในรายที่เกเล็กน้อย การทำ Veneers
ทำได้ 2 วิธี
1. Direct technique คือทำเสร็จในครั้งเดียวโดยใช้วัสดุ Composite resin
2. Indirect technique ทำด้วย Porcelain โดยทันตแพทย์จะทำการกรอแต่งและพิมพ์แบบเพื่อส่งไปที่ Lab เพื่อที่จะทำเป็น Veneers ขึ้นมาประมาณ 7 วัน

คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน, ครอบฟัน เคลือบฟัน คลินิกทันตกรรม, คลินิกกลิ่นปาก คลินิกทันตกรรม, ฟอกฟันขาว ฟอกสีฟัน คลินิกทันตกรรม, รากฟันเทียม คลินิกทันตกรรม, รีเทนเนอร์ใส คลินิกทันตกรรม

คลินิกกลิ่นปาก

กลิ่นปากเป็นปัญหาที่หลาย ๆ คนกังวล และทำให้รู้สึกไม่มั่นใจ ซึ่งส่งผลถึงบุคลิกภาพ โดยปัญหากลิ่นปาก เกิดขึ้นจากหลากหลายสาเหตุ คลินิกรักษาผู้มีปัญหากลิ่นปาก โดย เธอระเบรธ มีทันตแพทย์ที่มีความ เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมจาก คลินิกรักษากลิ่นปาก จากประเทศสหรัฐอเมริกา “แคลิฟอร์เนียเบรธคลินิก” ซึ่งเป็นคลินิกรักษากลิ่นปาก ที่มีชื่อเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา

คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน, ครอบฟัน เคลือบฟัน คลินิกทันตกรรม, คลินิกกลิ่นปาก คลินิกทันตกรรม, ฟอกฟันขาว ฟอกสีฟัน คลินิกทันตกรรม, รากฟันเทียม คลินิกทันตกรรม, รีเทนเนอร์ใส คลินิกทันตกรรม

จัดฟัน

แอสติกส์ เคลียร์ (Astics Clear) หลังจากการจัดฟันแล้ว คุณควรที่จะโชว์รอยยิ้มที่สวยงามของคุณ แอสติกส์เคลียร์คือ เครื่องมือคงสภาพฟันแบบลวดใส เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ทำให้คนอื่นไม่สามารถเห็น รีเทนเนอร์ของ คุณ คุณจะสามารถสวมใส่รีเทนเนอร์ได้อย่างสบายและมั่นใจตลอดวัน

คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน, ครอบฟัน เคลือบฟัน คลินิกทันตกรรม, คลินิกกลิ่นปาก คลินิกทันตกรรม, ฟอกฟันขาว ฟอกสีฟัน คลินิกทันตกรรม, รากฟันเทียม คลินิกทันตกรรม, รีเทนเนอร์ใส คลินิกทันตกรรม

รีเทนเนอร์

แอสติกส์ เคลียร์ (Astics Clear) หลังจากการจัดฟันแล้ว คุณควรที่จะโชว์รอยยิ้มที่สวยงามของคุณ แอสติกส์เคลียร์ คือเครื่องมือคงสภาพฟันแบบลวดใส เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ทำให้คนอื่น ไม่สามารถเห็นรีเทนเนอร์ของ คุณ คุณจะสามารถสวมใส่รีเทนเนอร์ได้อย่างสบาย และมั่นใจตลอดวัน

 

คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน, ครอบฟัน เคลือบฟัน คลินิกทันตกรรม, คลินิกกลิ่นปาก คลินิกทันตกรรม, ฟอกฟันขาว ฟอกสีฟัน คลินิกทันตกรรม, รากฟันเทียม คลินิกทันตกรรม, รีเทนเนอร์ใส คลินิกทันตกรรม

ฟอกฟันขาว

เลเซอร์ฟอกสีฟันคืออะไร ? วิวัฒนาการใหม่ล่าสุดของการฟอกสีฟันด้วยการใช้แสงเลเซอร์ โดยแสงเลเซอร์ที่ใช้ (Diode Laser) จะเป็นพลังงานแสงประสิทธิภาพสูงที่ให้ความร้อนต่ำมาก และมีความยาวคลื่นแสงเฉพาะสำหรับการกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีในน้ำยาฟอกสีฟันผลที่ได้ คือสีฟันจะขาวสดใสในเวลารวดเร็วและมีความปลอดภัย ฟอกฟันขาว สูงสุดต่อฟันและ อวัยวะอื่นๆภายในช่องปาก

คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน, ครอบฟัน เคลือบฟัน คลินิกทันตกรรม, คลินิกกลิ่นปาก คลินิกทันตกรรม, ฟอกฟันขาว ฟอกสีฟัน คลินิกทันตกรรม, รากฟันเทียม คลินิกทันตกรรม, รีเทนเนอร์ใส คลินิกทันตกรรม

ฟอกสีฟัน

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยฟอกสีฟัน (ชนิดที่บ้าน) สิ่งที่ควรทราบ การฟอกสีฟันจะได้ผลสำเร็จดี จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วย โดยจะต้องมีความอดทนในการใช้น้ำยาฟอกสีฟันอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตาม คำแนะนำของทันตแพทย์ ทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน, ครอบฟัน เคลือบฟัน คลินิกทันตกรรม, คลินิกกลิ่นปาก คลินิกทันตกรรม, ฟอกฟันขาว ฟอกสีฟัน คลินิกทันตกรรม, รากฟันเทียม คลินิกทันตกรรม, รีเทนเนอร์ใส คลินิกทันตกรรม

ทันตกรรมรากเทียม

ทันตกรรมรากฟัน การสูญเสียฟัน นอกจากจะทำให้กระดูกขากรรไกรยุบตัวลงแล้ว ยังอาจมีภาระเรื่องการใส่ฟันปลอม ถ้าถอนฟันแล้วปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ใส่ฟัน ฟันข้างเคียงอาจล้มเอียงเข้าหาช่องว่าง ฟันตรงข้ามก็อาจยื่นยาวเข้าสู่ช่องว่าง นอกจากนี้ยังอาจมีผลกับฟันทั้งปาก เช่นฟันเคลื่อนห่างกัน ฟันสบ ผิดปกติไปจนถึงมีอาการของข้อต่อขากรรไกร โดยอาจมีอาการปวดข้างหู อ้าปากหรือหุบปากไม่สะดวก รากฟันเทียม เป็นการการรักษาโดยการแทนที่รากฟันจริงตามธรรมชาติ โดย ทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกรองรับฟันซึ่งจะสร้างพื้นฐานที่ มั่นคงให้แก่ฟันที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป (รากฟันเทียมที่ใช้ผลิตจากวัสดุไททาเนียมที่ได้รับการวิจัยว่าไม่ก่อให้เกิด ปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกายมนุษย์หรือผลข้างเคียงอื่นๆ)

THAI COSMETIC DENTAL